joi, 13 noiembrie 2008

EXTRAS din STATUTUL POLITISTULUI

EXTRAS din Legea nr.360/2002 – STATUTUL POLITISTULUI, referitor la CNP

SECTIUNEA a 4-a
Corpul National al Politistilor
Art. 49.
(1) Se infiinteaza Corpul National al Politistilor, ca persoana juridica de drept public, denumit in continuare Corpul, cu sediul in municipiul Bucuresti, reprezentand forma de organizare pe criteriu profesional, autonom, apolitic si nonprofit a politistilor.
(2) Corpul promoveaza interesele politistilor si apara drepturile acestora.
(3) Organizarea si functionarea Corpului se realizeaza pe principiile teritorialitatii, eligibilitatii, mutualitatii si ierarhiei structurilor de conducere.
(4) Organele de conducere si control ale Corpului sunt:
a) congresul national;
b) consiliul national;
c) consiliul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, consiliile inspectoratelor judetene de politie si consiliile institutiilor de invatamant ale Ministerului de Interne si teritoriale;
d) cenzorii.
(5) In organele de conducere ale Corpului vor fi alesi in numar si cu vot egal reprezentantii tuturor categoriilor de politisti.

Art. 50.
Prin organele sale de conducere Corpul exercita urmatoarele atributii:
a) intreprinde masuri pentru asigurarea integritatii morale si profesionale a politistilor, precum si a unei activitati eficiente a acestora;
b) ofera consultanta la elaborarea propunerilor de acte normative care se refera la activitatea politiei sau la statutul politistului;
c) poate face propuneri inspectorului general al politiei pentru numirea in functii de conducere sau destituirea politistilor;
d) la cerere, reprezinta interesele politistilor impotriva carora au fost dispuse sanctiuni disciplinare;
e) participa la elaborarea Codului de etica si deontologie al politistului, ale carui prevederi sunt obligatorii in exercitarea profesiei de politist;
f) participa la sustinerea examenelor de capacitate pentru titularizarea politistilor stagiari si a celor incadrati direct;
g) reprezinta profesia de politist, impreuna cu Inspectoratul General al Politiei, in raporturile cu organisme guvernamentale, foruri profesionale si stiintifice, institutii publice, precum si cu alte persoane juridice si fizice;
h) promoveaza pe plan extern relatii cu organizatii si institutii profesionale similare;
i) tine si actualizeaza permanent evidenta membrilor sai.

Art. 51.
(1) Veniturile Corpului se constituie din:
a) taxa de inscriere, cotizatii lunare ale membrilor, alte venituri realizate din manifestari stiintifice, culturale si sportive, precum si din drepturi editoriale;
b) resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau bugetele locale;
c) donatii si sponsorizari din partea unor persoane fizice sau juridice, din tara ori din strainatate, in conditiile legii si ale normelor instituite de ministrul de interne;
d) chirii, dobanzi si orice alte surse legale.
(2) Consiliile prevazute la art. 49 alin. (4) lit. c) vireaza periodic Corpului o cota-parte din veniturile incasate, in conditiile stabilite prin regulament.
(3) Fondurile banesti obtinute in conditiile alin. (1) pot fi utilizate pentru perfectionarea pregatirii profesionale, acordarea de burse si de ajutoare, crearea unor institutii cu scop stiintific, investitii legate de dotarea cu mijloace adecvate activitatilor Corpului, cheltuieli administrativgospodaresti, asistenta juridica a membrilor, cumpararea si administrarea unor hoteluri, case de odihna si cluburi ale politistilor si pentru fondul de salarii destinat aparatului tehnico-administrativ propriu.

Art. 52.
Modul de organizare si functionare a Corpului se stabileste, in conditiile prezentei legi, prin Regulamentul de organizare si functionare aprobat prin hotarare a Guvernului.

Niciun comentariu: