luni, 26 ianuarie 2009

Delegarea şi detaşarea în altă localitate

Delegarea şi detaşarea în altă localitate
In acest fel ar putea fi sintetizat noul cadru normativ care reglementeaza drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, stabilit prin H.G. nr. 1.860/2006, publicata in M.Of. nr. 1046 din 29.12.2006 care a abrogat expres dispozitiile H.G. nr. 543/1995.dar şi modificarea adusă prin HGR nr. 1677 din 10 decembrie 2008.
De ce va intereseaza in mod deosebit H.G. nr. 1.860/2006
Actul normativ care reglementeaza drepturile si obligatiile personalului institutiilor publice pe durata delegarii/detasarii prezinta interes major pentru dumneavoastra, angajatori care vă desfaşuraţi activitatea iîn sectorul privat, din urmatoarele considerente:
1) Contractul colectiv de munca unic la nivel national pe anii 2007 Р2010 stabileste ca nivelul minim al diurnei de deplasare pentru toate categoriile de ANGAJATI este cel stabilit prin actele normative care se aplica institutiilor publice, orice abatere de la acest regim juridic put̢nd fi sanctionata contraventional in baza art. 276 alin. (1) lit. d) din Codul Muncii.
2) Plafonul deductibilitatii indemnizatiilor de delegare/detasare, daca sunteti platitor de impozit pe profit, se raporteaza la nivelul indemnizatiilor reglementate pentru personalul autoritatilor si institutiilor publice, asa cum rezulta din dispozitiile Legii nr. 571/2003 Codul fiscal;
3) Plafonul si conditiile decontarii cheltuielilor de transport in afara si/sau in interiorul localitatii, respectiv cheltuielilor de cazare, stabilit pentru salariatii unitatilor din sistemul privat prin intermediul contractelor colective de munca ori a deciziilor angajatorilor, are drept etalon dispozitiile minimale stabilite prin actele normative care se aplica institutiilor publice.
Ce aduce nou reglementarea actuala a delegarii/detasarii
Este de remarcat ca H.G. nr. 1.860/2006 nu a preluat reglementarea anterioara a H.G. nr. 543/1995 privitoare la deductibilitatea indemnizatiei de delegare/detasare pentru salariatii societatilor comerciale din sectorul privat.
Legiuitorul nu a scapat din vedere plafonul de deductibilitate al indemnizatiilor de delegare/detasare, însă a dat curs directivelor europene în materie, care recomandă că aspectele de natura fiscală sa fie reglementate la nivel unitar prin Codul fiscal si nu prin dispozitii cu caracter izolat cuprinse in alte acte normative.
Societatile comerciale care platesc impozit pe profit si dupa caz, regiile autonome la care drepturile salariale se acorda pe baza de negociere, pot deduce din baza impozabila indemnizatiile de delegare/detasare pentru deplasarile efectuate de proprii salariati, in limita a 2,5% ori nivelul indemnizatiilor stabilit prin H.G. nr. 1.860/2006.
Nu sunt supuse unui plafon de deductibilitate, cheltuielile de transport si cazare suportate de angajatori pentru salariatii aflati in delegatie.
Astfel, societatile din sectorul privat nu sunt tinute din punct de vedere fiscal de tarifele de deplasare ori cazare acordate prin H.G. nr. 1.860/2006 angajatilor institutiilor publice.
Sumele primite de angajatii societatilor comerciale platitoare de impozit pe profit pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare, respectiv indemnizatiile de deplasare primite pe perioada delegarii/detasarii in alta localitate, nu sunt incluse in veniturile salariale ale acestora si nu sunt impozabile, in sensul impozitului pe venit reglementat prin Legea nr. 571/2003 Codul fiscal.
Neimpozitarea indemnizatiilor de delegare/detasare acordate salariatilor acestor unitati se mentine si in cazul in care angajatorul depaseste limita a de 2,5 ori indemnizatia acordata salariatilor din institutiile publice.
In conditiile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, contributia de asigurari sociale nu se datoreaza asupra sumelor reprezentând diurnele de delegare/detasare acordate angajatilor, indiferent de cuantum.
O alta veste buna pentru angajatori este ca Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, exclude din fondul de salarii la care se raporteaza plata contributiei, diurnele de deplasare/delegare.
in ce priveste constituirea fondului de salarii asupra caruia se calculeaza contributia angajatorului pentru asigurari sociale de sanatate, somaj, concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, fondul de garantare pentru plata creantelor salariale, nu exista dispozitii normative exprese care sa excluda diurnele de delegare/deplasare.
Cu totul alta este situatia societatilor fara scop patrimonial (asociatiile si fundatiile constituite in baza O.G. nr. 26/2000), respectiv a societatilor neplatitoare de impozit pe profit.
In acest caz, nivelul indemnizatiilor de delegare/detasare acordate salariatilor nu produce efecte in privinta impozitarii veniturilor acestor entitati.
Fara introducerea unor limitari in acest caz, probabil s-ar fi ajuns la situatia paradoxala in care veniturile angajatilor societatilor fara scop patrimonial ori a celor neplatitoare de impozit pe profit ar fi fost compuse dintr-o indemnizatie de delegare substantiala la care s-ar fi adaugat un mic salariu de baza ...
Dar aceste limitari exista, sunt reglementate de Codul fiscal si transfera restrictiile de natura fiscala asupra angajatilor.
Sumele acordate cu titlu de indemnizatie delegare/detasare salariatilor societatilor fara scop patrimonial ori a celor neplatitoare de impozit nu intra in baza de impozitare a veniturilor salariale ale acestora, pâna la limita a 2,5% ori indemnizatia acordata salariatilor din institutiile publice.
Daca acesti salariati beneficiaza din partea angajatorilor de indemnizatii de delegare/detasare peste nivelul a 2,5 ori indemnizatia acordata salariatilor institutiilor publice, diferenta primita peste acest plafon se cumuleaza cu veniturile salariale din luna in care se plateste indemnizatia si se impoziteaza cu 16 %.
In cazul salariatilor societatilor fara scop patrimonial ori a celor neplatitoare de impozit care beneficiaza de indemnizatie de delegare/detasare peste nivelul de 2,5 ori indemnizatia acordata salariatilor institutiilor publice, se naste o noua problema legata de plata contributiei individuale pentru asigurarile sociale de sanatate in conditiile Legii nr. 95/2006.
Astfel, contributia lunara a salariatului se stabileste sub forma unei cote de 6,5% care se aplica asupra veniturilor din salarii care se supun impozitului pe venit.
Rezulta ca venitul excedentar acordat acestor categorii de angajati va fi diminuat nu numai prin impozitul pe venit ci si prin CASS individuala.
In privinta celorlalte contributii sociale se aplica aceleasi reguli ca si in cazul salariatilor unitatilor platitoare de impozit pe profit.


Ce aduce nou modificarea reglementarilor actuala a delegarii/detasarii pentru personalul MAI
Având în vedre prevederile HGR nr. 1677 din 10 decembrie 2008, pentru modificarea si completarea HGR nr. 1860/2006, pentru personalul MAI sunt unele precizări:
1. Potrivit art. 26, alineatul (1) - Persoana trimisă în delegare într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km de localitatea în care îşi are locul permanent de muncă şi în care nu se poate înapoia la sfârşitul zilei de lucru are dreptul la decontarea cheltuielilor de cazare efectuate, pe baza documentelor justificative, în cazul cazării în structurile de primire turistice, pentru o cameră cu pat individual sau, în cazul în care unitatea nu dispune de o astfel de cameră, pentru o cameră cu două paturi, a căror clasificare este de maximum 3 stele sau flori."

2. Conform art. 31, se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
"(2) De prevederile alin. (1) beneficiază şi personalul care asigură protecţia nemijlocită a persoanelor prevăzute la alin. (1)."

Persoana care ocupă o funcţie de demnitate publică, persoana cu funcţie de conducere asimilar, în condiţiile legii, unei funcţii de demnitate publică din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, precum şi personalul care asigura protecţia nemijlocită a acestora, care se deplasează în interesul serviciului în alte localităţi din ţară, li se decontează cheltuielile pentru cazare, pe baza documentelor justificative, fără aplicarea prevederilor art 26 din anexa la HGR nr. 1860/2006.

3. La articolul 35, se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
"(2) În situaţia în care organizatorul instructajelor sau al altor activităţi în legătură cu sarcinile deserviciu asigură integral masa participanţilor, aceştia nu beneficiază de indemnizaţia zilnică de delegare sau de detaşare prevăzută la art. 9."
Potrivit art. 35 alin 2 din anexa la HGR nr. 1860/2006, astfel cum a fost introdus prin punctul 5 din HGR nr. 1677 din 10 decembrie 2008, în situaţia în care în care organizatorul instructajelor sau al altor activităţi în legătură cu sarcinile de serviciu asigură integral masa participanţilor, aceştia nu beneficiază de indemnizaţia zilnică de delegare sau de detaşare prevăzută la art. 9 din anexa la aceiaşi hotărîre.

Niciun comentariu: