joi, 19 februarie 2009

ÎNTREBĂRI DESPRE CONTRACTUL DE MUNCA SI DE PRESTARI SERVICII

I.- Contract de munca impotriva contract prestari servicii ?

Prin O.U.G 23/2003 (publicata in M.O. nr.259 din 14 aprilie 2003) art.2 din Legea nr.130/1999 au fost abrogate, prevederile referitoare la prestarea de servicii, din Codul Civil, deci posibilitatea prestarii muncii in conditiile contractului de prestari servicii a disparut.
Se recunoste in doctrina actuală posibilitatea incheierii unui contract de prestari servicii doar în două cazuri excepţionale:
Pentru persoane sub 15 ani, care nu au capacitate legală pentru contractul de muncă;
Pentru activităţi cu caracter de discontinuitate, punctual, care presupun caracter nesubordonat al muncii.
Reglementarea trebuie privită şi în lumina legislatiei comerciale.
Potrivit art. 7 din Codul Comercial “Sunt comercianti aceia care fac fapte de comert avand comertul ca profesiune obisnuita”.
În consecinţă o persoană fizică care prestează servicii pentru un terţ cu caracter de regularitate este un comerciant.
Prin urmare aceste persoane ar trebui să se supună regimului autorizării conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 44/2008 respectiv art.1, care prevede că inclusiv meseriile şi ocupaţiile, chiar dacă nu sunt descrise ca fapte de comert, sunt supuse autorizării.

II.- O persoana poate avea un contract de munca cu 2 angajatori ?

1) Orice salariat are dreptul de a cumula mai multe funcţii, în baza unor contracte individuale de muncă, beneficiind de salariul corespunzător pentru fiecare dintre acestea.
(2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) situaţiile în care prin lege sunt prevăzute incompatibilităţi pentru cumulul unor funcţii *( Ex. FUNCŢIONARI PUBLICI CU STATUT SPECIAL).
(3) Salariaţii care cumulează mai multe funcţii sunt obligaţi să declare fiecărui angajator locul unde exercită funcţia pe care o consideră de bază.
a. - Cumulul de funcţii reglementat de Codul muncii presupune existenţa mai multor contracte de muncă, indiferent de tipul lor şi se realizează prin încheierea unor contracte individuale de muncă cu timp parţial, astfel încât să fie satisfăcută cerinţa instituită de art. 131 alin. (1) din Codul Muncii.
b. -În cazul cumulului de funcţii, limita maximă a timpului de muncă este 48 de ore cumulate pe săptămână, cu excepţiile reglementate de Codul muncii.
c.- Este admisibil cumulul de funcţii chiar în interiorul aceluiaşi angajator.
d. - Este admisibil cumulul de funcţii la acelaşi angajator, atât în sectorul public, cât şi în sectorul privat.
e. Având în vedere principiul general al libertăţii contractuale, precum şi principiul special al neîngrădirii dreptului la muncă şi al libertăţii muncii, rezultă că poate exista cumul de funcţii chiar…
f. Codul muncii, la art. 35 stimulează în realitate şi la cumulul de posturi, nu numai de funcţii. De regulă, cumulul se realizează prin încheierea unor contracte de muncă
g.- Din textul art. 35 alin. (3) pare să rezulte că nu este admisibil cumulul de funcţii la acelaşi angajator.
h. - Este interzis nu numai cumul între calitatea de administrator (la societatea pe acţiuni şi în comandită pe acţiuni) şi calitatea de salariat la aceeaşi societate comercială, deci la acelaşi angajator,…
i. - În cazul în care administratorul la societatea pe acţiuni şi în comandită pe acţiuni încheie un contract individual de muncă, violând interdicţia legală privind cumulul între calitatea de administrator

Niciun comentariu: