vineri, 13 februarie 2009

VENITURI NEINCLUSE IN SFERA DE IMPOZITARECodul fiscal nu distinge intre venituri neimpozabile si venituri scutite, toate veniturile care nu sunt incluse in sfera de impozitare fiind considerate venituri neimpozabile.
In calitate de angajatori si platitori de venituri de natura salariala, nu se va cuprinde in veniturile supuse impozitarii urmatoarele venituri:
1. - Ajutoarele, indemnizatiile si alte forme de sprijin cu destinatie speciala, acordate din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale si din alte fonduri publice, precum si cele de aceeasi natura primite de la alte persoane, cu exceptia indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca.
Prin notiunea de „alte persoane“ se intelege:
-casa de ajutor reciproc a pensionarilor, pentru ajutoarele umanitare, medicale si sociale acordate membrilor din contributiile acestora;
-organizatiile umanitare, sindicale, de crucea rosie, unitati de cult recunoscute in Romania si diferite alte entitati care acorda ajutoare cu destinatie umanitara sau sociala.

2.- Ajutoarele acordate de cele de mai sus membrilor sai avandu-si sursa in fondul creat din cotizatiile membilor sunt venituri neimpozabile.
Nu sunt venituri impozabile urmatoarele venituri:
– indemnizatia de maternitate;
– indemnizatia pentru cresterea copilului;
– indemnizatia pentru ingrijirea copilului bolnav;
– indemnizatia pentru risc maternal;
– stimulentul lunar acordat familiei in vederea cresterii copilului.
Exceptie de la prevederea de neimpozitare face indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca, care este venit de natura salariala.
Sunt de asemenea neimpozabile:
-Ajutorul de deces acordat din bugetul asigurarilor sociale de stat, in cuantumul ajutorul stabilit anual prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat este un ajutor cu de deces destinatie speciala suportat din bugetul asigurarilor sociale de stat, si prin urmare un venit neimpozabil.

-Ajutoare primite de la bugetul asigurarilor pentru somaj, acordate potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cum ar fi: prima de incadrare neimpozabila, prima de instalare .

Fac exceptie urmatoarele venituri care sunt impozabile:
- castigurile primite de la societatile de asigurari ca urmare a contractului de asigurareincheiat intre parti, cu ocazia tragerilor de amortizare care reprezinta venituri impozabilesi se impoziteaza prin retinere la sursa de catre platitorii de venituri prin aplicarea uneicote de impozit final de 16%;
- primele de asigurari suportate de societatea comerciala (sau de o persoana fizica independenta sau de orice alta entitate care desfasoara o activitate) pentru o persoana fizicain legatura cu care suportatorul nu are o relatie generatoare de venituri din salarii suntconsiderate, din punct de vedere fiscal, venituri ale acestei persoane fizice.
- primele de asigurari (altele decat cele obligatorii) suportate de un angajator pentru salariatii proprii sau pentru alti beneficiari de venituri din salarii, reprezinta venituriimpozabile la nivelul salaratului.Aceste venituri se cumuleaza cu veniturile salariale ale lunii in care sunt platite primelerespective; cota de impozit este 16%.
3.- Veniturile membrilor misiunilor diplomatice si ai posturilor consulare pentru activitatile desfasurate in Romania in calitatea lor oficiala, in conditii de reciprocitate, in virtutea regulilor generale ale dreptului international sau a prevederilor diplomatilor unor acorduri speciale la care Romania este parte.

4.- Veniturile nete in valuta platite personalului roman trimis in misiune permanenta in strainatate la misiunile diplomatice, la oficiile consulare, institutelor culturale ale Romaniei si la alte reprezentante ale Romaniei in strainatate de catre Ministerul Afacerilor Externe, precum si de catre celelalte ministere, organe si institutii de specialitate ale administratiei publice centrale.

5.- Salariile lunare in valuta ale personalului trimis in misiune permanenta in in misiune strainatate se stabilesc in raport cu nivelul salariului functiei de portar, luat ca baza permanenta de calcul in cuantum net, tinand seama de costul vietii, precum si de conditiile de munca din fiecare tara in care acesta isi desfasoara activitatea. Actul normativ il reprezinta Hotararea Guvernului nr. 837/1995.
Cazarea si contravaloarea chiriei pentru locuintele puse la dispozitia oficialitati-cazare/chirie lor publice, a angajatilor consulari si diplomatici lucrand in afara tarii, in conformitate cu legislatia in vigoare. publicealti oficiali

6.- Veniturile primite de oficialii organismelor si organizatiilor internationale ca urmare a activitatii desfasurate in Romania in cadrul acestor organisme. Sunt organisme internationale, Banca Mondiala, F.M.I., O.E.C.D., O.N.U. s.a. aseme-nea organizatii. Pentru a putea acorda scutirea de impozit pentru veniturile rea-lizate, organismele respective vor trebui sa solicite confirmarea calitatii de oficiali a persoanelor implicate de catre Ministerul Afacerilor Externe pentru a putea benefi-cia de scutirea de impozit.

7.-Veniturile primite de cetateni straini pentru activitatea de consultanta desfasurata in Romania, in conformitate cu acordurile de finantare nerambursabila incheiate de Romania cu alte state, cu organisme internationale si organizatii neguvernamentale.

8.- Veniturile reprezentand avantaje in bani si/sau in natura primite, in temeiul legilor speciale care le reglementeaza, de:
- persoanele cu handicap;
- veteranii de razboi, invalizii si vaduvele de razboi, accidentatii de razboi in afara serviciului ordonat;
- persoanele persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, - persoanele deportate in strainatate ori constituite in prizonieri;
- urmasii eroilor-martiri, ranitilor, luptatorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989;
- persoanele persecutate din motive etnice de regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945.
Aceste venituri sunt acordate prin legi speciale si cuprind:
- contravaloarea protezelor acordate gratuit pentru marii mutilati si persoanele care si-au pierdut total sau partial capacitatea de munca, a medicamentelor gratuite, accesului gratuit la sanatorii si baze de tratament apartinand Ministerului Sanatatii si Familiei, Ministerului Apararii Nationale si Ministerului de Interne;
- contravaloarea transportului urban gratuit cu mijloacele de transport in comun si altele asemenea, prevazute a fi acordate persoanelor care intra sub incidenta prevederilor Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, ranitilor, precum si luptatorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- contravaloarea protezelor acordate gratuit marilor mutilati si persoanelor care si-au pierdut total sau partial capacitatea de munca;
- contravaloarea asistentei medicale si a medicamentelor acordate in mod gratuit si prioritar, atat in tratament ambulatoriu, cat si pe timpul spitalizarilor, a transportului gratuit cu mijloacele de transport in comun si pe calea ferata romana, contravaloarea biletului gratuit, pentru tratament intr-o statiune balneoclimaterica si altele asemenea, prevazute a fi acordate persoanelor care intra sub incidenta prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare;
- contravaloarea calatoriilor gratuite la clasa I pe calea ferata, gratuitatile pe mijloacele de transport in comun in mediul urban, a lemnelor de foc sau echivalent carbuni, a asistentei medicale gratuite in toate institutiile medicale civile de stat sau militare si asigurarea de medicamente gratuite atat in tratamentele ambulatorii, cat si pe timpul spitalizarii, a biletelor de tratament gratuite, in limita posibilitatilor existente, in statiuni balneoclimaterice, a protezelor, a carjelor, a ghetelor ortopedice, a carucioarelor, a aparatelor auditive si implanturilor cardiace, mijloacelor moto si auto speciale pentru cei handicapati locomotor si altele asemenea, potrivit Legii nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, republicata;
- contravaloarea transportului urban gratuit cu mijloace de transport in comun pentru adultii cu handicap accentuat si grav si pentru asistentii personali sau pentru insotitorii acestora, a transportului interurban gratuit cu trenul, asistenta medicala gratuita in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr. 150/2002 si ale reglementarilor emise de Ministerul Sanatatii si Familiei, cu avizul Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap, si altele asemenea, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap, aprobata si modificata prin Legea nr. 519/2002, cu modificarile ulterioare.

9.- Veniturile din salarii realizate de catre persoanele fizice cu handicap grav si accentuat, incadrate cu contract individual de munca numai la locul unde se afla functia de baza.
Potrivit art. 55 lit. k1) alin. (4) din Codul fiscal aplicabil pentru anul 2007, vor fi neimpozabile numai veniturile din salarii realizate de catre persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, la functia de baza.
Veniturile din salarii realizate de persoanele cu handicap grav sau accentuat, incadrate cu contract individual de munca deveneau venituri neimpozabile cu data de 1 mai 2005.
Aceasta categorie de persoane a beneficiat in perioada 2000–2004 de deduceri personale suplimentare acordate in functie de gradul de handicap sau de invaliditate.
Exonerarea de la impozit a veniturilor din salarii realizate de aceste persoane s-a vrut a fi elementul de echilibrare a eliminarii deducerilor suplimentare acordate acestora.
Incepand cu data de 1 ianuarie 2007, sfera scutirilor este restransa, persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat vor plati impozit pe salarii pentru salariile realizate in afara functiei de baza.

10.- Premii si orice alte avantaje in bani si/sau in natura (drepturi sub forma de cazare, masa, transport si alte asemenea) obtinute de elevi si studenti in cadrul competitiilor interne si internationale, inclusiv elevi si studenti nerezidenti in cadrul competitiilor desfasurate in Romania, cum sunt: premii obtinute la concursuri pe obiecte sau discipline de invatamant, pe meserii, cultural-stiintifice, festivaluri, simpozioane, concursuri tehnico-stiintifice, premii obtinute la campionate si concursuri sportive scolare, nationale si internationale; contravaloarea avantajelor sub forma de masa, cazare si transport;
alte drepturi materiale primite de participanti cu ocazia acestor manifestari; altele asemenea.

11. Venituri astfel cum sunt prevazute in contractul de munca, cum sunt:
- ajutoarele de inmormantare, acordate salariatilor, cat si in cazul altor persoane, potrivit clauzelor din - contractele de munca sau prevederilor din legi speciale, indiferent de sursa din care sunt acordate;
- ajutoarele pentru pierderi produse in gospodariile proprii ca urmare a calamitatilor naturale;
- ajutoarele pentru bolile grave si incurabile;
- ajutoarele pentru nastere;
- veniturile reprezentand cadouri pentru copiii minori ai salariatilor si cadourile oferite salariatelor.
Cadourile oferite de angajatori in beneficiul copiilor minori ai angajatilor, cu ocazia Pastelui, zilei de 1 iunie, Craciunului si a sarbatorilor similare ale altor culte religioase, sunt neimpozabile, in masura in care valoarea cadoului oferit fiecarei persoane, cu orice ocazie dintre cele de mai sus, nu depaseste 150 lei.
Pentru un asemenea cadou in cuantum de 200 lei, diferenta peste plafonul de venit neimpozabil de 50 lei va reprezenta venit impozabil.
Angajatorii pot acorda daruri neimpozabile sub forma de bunuri sau de bani, cu ocazia zilei de 8 martie, salariatelor, la nivelul sumei de 1.500.000 lei pentru fiecare persoana. Sotiile angajatilor nu pot beneficia de aceasta facilitate. Aceste venituri sunt neimpozabile la nivelul persoanelor care le primesc si se includ in fondul de salarii.
Veniturile primite de salariati sub forma primelor de sarbatori se cumuleaza cu veniturile de natura salariala ale lunii in care se platesc aceste prime, cu exceptia veniturilor sub forma cadourilor pentru copiii minori ai salariatilor, in limita a 150 lei pe copil, cu conditia sa existe o prevedere in acest sens in contractul de munca.

Niciun comentariu: