luni, 9 martie 2009

Guvernul a modificat procedura achizitiilor publice!!!

Guvernul a modificat, printr-o Ordonanţă de Urgenţă, cadrul legislativ al achiziţiilor publice (OUG nr. 34/2006) pentru a pune în acord reglementările în acest domeniu din România cu cele din Uniunea Europeană.
În acest sens, soluţionarea proceselor în material achiziţiilor publice presupune următoarele termene:
• 5-10 zile termen de introducere a cererii de chemare în judecată
• Primul termen de judecată în cel mult 20 de zile de la data înregistrării contestaţiei
• Termenele de judecată ulterioare, scurte, chiar de la o zi la alta şi care nu pot depăşi 10 zile
• Termen de 3 zile pentru pronunţarea hotărârii
• Termen de 5 zile pentru comunicarea hotărârii
• Termen de 5 zile pentru introducerea recursului împotriva hotărârii primei instanţe.
Un alt exemplu este scurtarea termenelor de analiză, de către autorităţile publice, a ofertelor depuse. Astfel, se urmăreşte ca termenele de analiză a ofertelor de către autorităţile contractante să nu depăşească 20 de zile. În cazul temeinic motivate, autoritatea contractantă poate prelungi perioada de evaluare cu cel mult 20 de zile.
Au fost reduse termenele astfel încât termenele pentru procedura de organizare a licitaţiei să fie reduse la 30 de zile în condiţiile în care, în prezent, aceste proceduri pot dura până la 380 de zile.
Un alt element de noutate al Ordonanţei de Urgenţă îl reprezintă reglementarea potrivit căreia se stabileşte ca în cazul în care o licitaţie este contestată în instanţă, se instituie o taxa de timbru în cuantum de 2% din valoarea estimată a achiziţiei publice, pentru persoana fizică sau juridică care depune contestaţia. Aceste modificări vor avea drept rezultat reducerea numărului de contestaţii cu care se confruntă în prezent autorităţile contractante.
Prin noile reglementări, Executivul a stabilit, de asemenea, creşterea pragurilor privind sumele de la care o autoritate publică poate să achiziţioneze direct produse, servicii, lucrări sau să achiziţioneze produse, servicii sau lucrări prin cerere de oferte.
Autoritatea contractantă va avea dreptul să achiziţioneze direct produse, servicii sau lucrări, în măsura în care valoarea achiziţiei este egală sau mai mică decât echivalentul în lei a:
• 15.000 euro pentru fiecare achiziţie de produse sau de servicii, (Potrivit legislaţiei în vigoare, acest prag era de 10.000 de euro. Spre comparaţie, în Polonia acest prag este de 14.000 de euro, iar în Cehia 15.000)
• 15.000 euro pentru fiecare achiziţie de lucrări. (Potrivit legislaţiei în vigoare, acest prag era de 10.000 euro. Spre comparaţie, în celelalte state membre UE acest prag este între 10.000 – 20.000 de euro)

Autoritatea contractantă va avea dreptul de a aplica procedura de cerere de oferte numai în cazul în care în care valoarea estimată, fără TVA, a contractului de achiziţie publică este egală sau mai mică decât echivalentul în lei al următoarelor praguri:
• Pentru contractul de furnizare – 100.000 euro (În prezent, acest prag este 75.000 euro potrivit legislaţiei romaneşti în vigoare, în Polonia 80.000 de euro, în Cehia 100.000 de euro).
• Pentru contractul de servicii: 100.000 euro, (În prezent, acest prag este 75.000 euro potrivit legislaţiei romaneşti în vigoare, în Polonia 80.000 de euro, în Cehia 100.000 de euro).
• Pentru contractul de lucrări: 750.000 euro. (În prezent, acest prag este 500.000 euro potrivit legislaţiei romaneşti în vigoare, iar în Polonia şi în Cehia acest prag este de 750.000 de euro).
Noul act normativ îşi propune simplificarea procedurilor de lucru la nivelul Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice (ANRMAP) şi Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC).
De asemenea, va fi înfiinţată o comisie de evaluare a Consiliului Naţional pentru Soluţionarea Contestaţiilor (CNSC), un organism independent şi imparţial, care va fi constituită din 5 membri:
• Un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice
• Un reprezentant al Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice,
• Un reprezentant al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici
• Un reprezentant al Guvernului
• Un reprezentant al Consiliului Concurenţei.

Niciun comentariu: