duminică, 29 martie 2009

INFRACTORII ÎŞI VOR NEGOCIA PEDEPSELE CU PROCURORII

Toate categoriile de infractori vor trage foloase într-un fel sau altul de pe urma noului Cod penal: fapte dezincriminate, pedepse reduse, amenzi în loc de puşcărie, prescripţie mai scurtă a răspunderii penale etc. Nici Codul de procedură penală nu se lasă mai prejos, el aducând la rândul său diverse avantaje infractorilor, dintre care unul important va fi acela că arestarea va deveni cu mult mai dificil de realizat decât în prezent.
Însă noutatea absolută adusă de noul Cod de procedură penală este, fără îndoială, negocierea pedepsei între infractor şi procuror. Inspirată din legislaţia americană, această procedură a fost introdusă şi în câteva ţări europene (Spania, Portugalia, Italia, Germania etc.). Negocierea va putea avea loc din iniţiativa infractorului sau a procurorului.
În cel mai autentic spirit al economiei de piaţă, infractorul nu va mai fi judecat, ci se va aşeza binişor la masa verde cu procurorul şi avocatul şi vor negocia în mod civilizat: cel fel de pedeapsă să-i fie dată infractorului, cât de mare să fie şi cum să se execute. După ce vor fi căzut la învoială, procurorul şi infractorul vor întocmi un soi de contract şi îl vor semna.
De pildă, dacă infracţiunea săvârşită ar fi una de furt prin efracţie ori de şantaj (pedepsite cu închisoare de la 1 la 5 ani), noua procedură ar permite negocierea unei pedepse cuprinsă între 8 luni şi 3 ani şi 4 luni. Dacă se va conveni asupra unei pedepse de până la 3 ani se va putea negocia şi suspendarea executării pedepsei.
Învoiala dintre infractor şi procuror va fi transmisă judecătorului, împreună cu dosarul. Judecătorul va verifica dacă sunt îndeplinite condiţiile legale pentru aplicarea acestei proceduri şi va da o sentinţă prin care va lua act de conţinutul învoielii, dându-i putere executorie. Judecătorul nu va judeca procesul, nu va putea schimba pedeapsa convenită, ci va avea un rol pasiv, asemănător celui de notar.
Procedura menţionată poartă denumirea de „Acord de recunoaştere a vinovăţiei” şi este reglementată în articolele 472-482 din proiectul Codului de procedură penală.
Conform articolului 473 al noului Cod de procedură penală „Acordul de recunoaştere a vinovăţiei are ca obiect recunoaşterea comiterii faptei şi acceptarea încadrării juridice pentru care a fost pusă în mişcare acţiunea penală şi priveşte felul şi cuantumul pedepsei, precum şi forma de executare a acesteia. ”

Niciun comentariu: