luni, 23 martie 2009

MAI nr. 703/2009 privind stabilirea programului de lucru in MAI

" Ordinul Ministerului Administratiei si Internelor nr. 703/2009 privind stabilirea programului de lucru in Ministerul Administratiei si Internelor a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 61 din 02/02/2009"

Avand in vedere prevederile art. 39 si 44 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 33 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 109-133 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificarile si completarile ulterioare, luand in considerare prevederile art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale, ce stabilesc infiintarea Ministerului Administratiei si Internelor, prin reorganizarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, in temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 15/2008, cu modificarile ulterioare,

ministrul administratiei si internelor emite urmatorul ordin:

Art. 1. - Prevederile prezentului ordin se aplica tuturor unitatilor din aparatul central, structurilor si institutiilor aflate in subordinea/coordonarea Ministerului Administratiei si Internelor, denumit in continuare M.A.I., si tuturor categoriilor de personal ale ministerului, denumit in continuare personal M.A.I.
Art. 2. - Programul de lucru in unitatile din aparatul central, structurile si institutiile aflate in subordinea/coordonarea M.A.I. se organizeaza in zilele lucratoare in intervalul orar 8,00-16,00.
Art. 3. - Programul de lucru al compartimentelor care desfasoara activitati cu publicul se stabileste de catre conducatorul unitatii, in raport cu amploarea activitatii, asigurandu-se personalului respectarea programului de lucru legal si repartizarea corespunzatoare a volumului de munca.
Art. 4. - Munca de noapte, compensarea orelor prestate peste durata normala a timpului de lucru, programul de lucru pentru personalul M.A.I. detasat sau delegat in afara ministerului, precum si situatiile care impun modificarea programului de lucru se realizeaza cu respectarea prevederilor legislatiei in vigoare.
Art. 5. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul administratiei si internelor,
Gabriel Oprea

Bucuresti, 6 ianuarie 2009.
Nr. 703.

Niciun comentariu: