luni, 16 martie 2009

Sunteţi de acord cu restructurarea MAI?

Reorganizarea Ministerului Administraţiei şi Internelor va reduce numărul angajaţilor din aparatul central al instituţiei cu 719 posturi, ceea ce reprezintă aproximativ o treime din numărul total al angajaţilor, posturile fiind transferate la structurile operative, au anunţat reprezentanţii Ministerului Administraţiei şi Internelor. În acelaşi timp, s-au redus şi funcţiile de conducere cu 35%.
Reorganizarea a fost făcută la propunerea Domnului Ministru al Internelor, Dan Nica, pentru eficientizarea activităţii ministerului. Astfel, dintre cele 22 de direcţii generale aflate în componenţa aparatului central al Ministerului Administraţiei şi Internelor au rămas numai opt, celelalte fiind comasate sau transformate în direcţii cu rang inferior.
Totodată, mai multe structuri aflate în cadrul ministerului au fost reorganizate în cadrul unor structuri subordonate. Astfel, Agenţia Naţională Antidrog, Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane şi Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională au fost trecute în subordinea Inspectoratului General al Poliţiei Române.
De asemenea, Grupul Special de Protecţie şi Intervenţie “ACVILA” a fost trecut la Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, iar Institutul de Studii pentru Ordine Publică a fost trecut în subordinea Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza.
Modificarea structurii organizatorice a Ministerului Administraţiei şi Internelor va genera economii bugetare de 2,765 milioane lei în 2009, iar media sumelor economisite anual în următorii cinci ani va fi de 3,087 milioane lei, estimează Guvernul, din sursa Realitatea TV.
La nivelul IGPR – ului şi la Inspectoratele judeţene urmează restructurarea,inclusiv până la poliţia locala, după ce le-a fost retrasă împuternicirea Chestor Pârvu Dumitru, care a fost ]mputernicit pentru structura de criminalitate organizată,precum si Comisar şef Trosca Florin,Comisar sef Bolboseanu Constantin si au fost împuterniciti noi adjuncţi, respectiv Comisar sef de poliţie Bocănială Tache , director la DCI, pentru structura DIF,DIC, etc. şi Comisar şef Calinescu Mihai, director DPOP pentru structura de siguranţă publică.
Alăturat prezentăm şi Organizarea MAI si reorganizarea unor structuri din MAI Guvernul Romaniei, conform Ordonanţei de Urgenţă nr. 20 din 11/03/2009- Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 156 din 12/03/2009 - pentru modificarea art. 13 alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor si pentru reorganizarea unor unitati din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor.

Avand in vedere prevederile art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale, cu modificarile ulterioare, prin care a fost infiintat Ministerul Administratiei si Internelor prin reorganizarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative,
tinand seama de necesitatea reglementarii urgente a noului cadru organizatoric si functional al Ministerului Administratiei si Internelor, pentru evitarea producerii unui blocaj institutional sau a unor dificultati in ceea ce priveste functionarea optima a institutiei,
avand in vedere necesitatea reconsiderarii si reorganizarii unitatilor aparatului central al Ministerului Administratiei si Internelor, a scaderii numarului de unitati aflate in subordinea ministerului, precum si a eliminarii agentiilor aflate in subordinea Ministerului Administratiei si Internelor, acestea urmind a fi reorganizate in cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, respectiv al Inspectoratului General al Jandarmeriei Romane, elemente care vizeaza interesul public si constituie situatii extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Art. I. - La articolul 13 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 309 din 9 mai 2007, aprobata cu modificari prin Legea nr. 15/2008, cu modificarile ulterioare, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Structurile de ordine si siguranta publica din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor sunt: Politia Romana, Jandarmeria Romana, Politia de Frontiera Romana, Oficiul Roman pentru Imigrari, Centrul National de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor, Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale, Inspectoratul General de Aviatie al Ministerului Administratiei si Internelor. Aceste structuri au in compunere unitati centrale de specialitate, care, dupa caz, in functie de nivelul de organizare, pot avea in subordine, la nivel teritorial, inspectorate, directii generale, directii, servicii, mari unitati, unitati si/sau subunitati operative, de instructie, medicale si de invatamant, precum si de asigurare a actiunilor si suport logistic.
(3) Managementul integrat in domeniul ordinii si sigurantei publice se realizeaza de Departamentul ordine si siguranta publica. Departamentul ordine si siguranta publica este structura operationala fara personalitate juridica si este format din urmatoarele componente de ordine si siguranta publica subordonate ministerului: Politia Romana, Jandarmeria Romana, Politia de Frontiera Romana, Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale, Oficiul Roman pentru Imigrari, Inspectoratul General de Aviatie al Ministerului Administratiei si Internelor si Centrul National de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor. Departamentul ordine si siguranta publica este condus de un secretar de stat, care este ajutat de un adjunct."
Art. II. - (1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Agentia Nationala Antidrog si Agentia Nationala Impotriva Traficului de Persoane se reorganizeaza in cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane.
(2) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Centrul de Cooperare Politieneasca Internationala trece din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor in cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane.
(3) Atributiile functionale ale Agentiei Nationale Antidrog, ale Agentiei Nationale Impotriva Traficului de Persoane, respectiv ale Centrului de Cooperare Politieneasca Internationala se preiau, cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, de catre Inspectoratul General al Politiei Romane.
(4) Structura organizatorica a unitatilor prevazute la alin. (1) si (2) se stabileste prin ordin al ministrului administratiei si internelor, la propunerea Inspectorului General al Politiei Romane.
Art. III. - (1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Grupul Special de Protectie si Interventie "Acvila" se reorganizeaza in cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Romane.
(2) Atributiile functionale ale Grupului Special de Protectie si Interventie "Acvila" se preiau, cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, de catre Inspectoratul General al Jandarmeriei Romane.
(3) Structura organizatorica a unitatii prevazute la alin. (1) se stabileste prin ordin al ministrului administratiei si internelor, la propunerea Inspectorului General al Jandarmeriei Romane.
Art. IV. - (1) Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga:
a) Hotararea Guvernului nr. 1.489/2002 privind infiintarea Agentiei Nationale Antidrog, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 956 din 27 decembrie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) Hotararea Guvernului nr. 1.584/2005 pentru infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale Impotriva Traficului de Persoane, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 5 din 4 ianuarie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. V. - Prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare la 3 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Nr. 20. Bucuresti, 11 martie 2009.

Rog să comentăm această activitate.

Niciun comentariu: