joi, 7 mai 2009

Hotararea Guvernului nr. 488 din 28 aprilie 2009 pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Modificarile Normelor metodologice au in vedere aplicarea dispozitiilor referitoare la plata impozitului minim pe profit, nou introduse in Codul fiscal.
Astfel, contribuabilii obligati la plata impozitului minim pe profit vor determina impozitul datorat avand in vedere urmatoarele:
1. calculul impozitului pe profit aferent trimestrului/anului, potrivit prevederilor titlului II din Codul fiscal;
2. incadrarea in transa de venituri anuale corespunzatoare impozitului minim in functie de veniturile totale anuale corespunzatoare inregistrate la data de 31 decembrie a anului precedent, din care se scad urmatoarele categorii de venituri:
- venituri din variatia stocurilor;
- veniturile din productia de imobilizari corporale si necorporale;
- veniturile din exploatare, reprezentand cota-parte a subventiilor guvernamentale si a altor resurse pentru finantarea investitiilor;
- veniturile din reducerea sau anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere;
- veniturile rezultate din anularea datoriilor si a majorarilor datorate bugetului statului, care nu au fost cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil;
- veniturile realizate din despagubiri de la societatile de asigurare;
- veniturile neimpozabile, prevazute expres in acorduri si memorandumuri aprobate prin acte normative.
3. stabilirea impozitului minim anual/trimestrial datorat corespunzator transei de venituri anuale;
4. compararea impozitului pe profit trimestrial/anual cu impozitul minim trimestrial/anual si plata impozitului la nivelul sumei celei mai mari.
Se mai prevede ca pentru definitivarea impozitului pe profit aferent trimestrului al IV-lea al anului 2009, din impozitul de profit calculat cumulat de la inceputul anului se scade impozitul pe profit aferent perioadei precedente, inclusiv impozitul minim datorat, dupa caz, pana la nivelul impozitului minim datorat in cursul anului fiscal.
De asemenea, se mai stabileste ca dispozitiile referitoare la impozitul minim pe profit nu se aplica societatilor in inactivitate temporara inscrisa in registrul comertului, conform legii, iar in cazul in care contribuabilii intra in inactivitate temporara in cursul anului, acestea se vor aplica numai pentru perioada cuprinsa intre inceputul anului si data cand societatea inregistreaza la oficiul registrului comertului cererea de inscriere de mentiuni.
Nici contribuabilii infiintati in cursul anului nu vor intra sub incidenta obligatiei de plata a impozitului minim pentru anul in care se inregistreaza la oficiul registrului comertului, insa acestia vor fi obligati la determinarea impozitului pe profit potrivit prevederilor titlului II “Impozitul pe profit” din Codului fiscal.
In ceea ce priveste contribuabilii care se infiinteaza in cursul anului ca urmare a operatiunilor de reorganizare, prevederile privind plata impozitului minim se vor aplica de la data inregistrarii in registrul comertului. In acest sens, se prevede ca pentru contribuabilii care se infiinteaza prin divizarea unei societati, pentru determinarea impozitului minim datorat, veniturile totale anuale se determina proportional cu valoarea activelor si pasivelor transferate de catre persoana juridica cedenta.
Determinarea impozitului minim datorat pentru contribuabilii infiintati prin fuziunea a doua sau mai multe societati presupune luarea in considerare a veniturilor insumate de societatile participante, inregistrate la data de 31 decembrie a anului precedent.

Niciun comentariu: