miercuri, 17 iunie 2009

Hotarare nr. 667 din 03/06/2009

Hotarare nr. 667 din 03/06/2009 (Hotarare 667/2009)
pentru completarea art. 49 din Regulamentul de organizare si functionare a Corpului National al Politistilor, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.305/2002

Publicat in Monitorul Oficial nr. 404 din 15/06/2009


In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Articol unic. - Dupa alineatul (1) al articolului 49 din Regulamentul de organizare si functionare a Corpului National al Politistilor, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.305/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 877 in 5 decembrie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se introduc trei noi alineate, alineatele (11)-(13), cu urmatorul cuprins:
"(11) Resursele de la bugetul de stat prevazute la art. 47 alin. (1) lit. b) se aloca Corpului, sub forma de transferuri din bugetul Ministerului Administratiei si Internelor, pentru completarea veniturilor proprii ale Corpului necesare perfectionarii pregatirii profesionale a membrilor Corpului.
(12) Alocarea sumelor de catre Ministerul Administratiei si Internelor se face pe baza contractului incheiat cu Corpul, in care se prevad activitatile si programele minimale ce urmeaza a fi realizate de acesta.
(13) In situatia in care activitatile si programele minimale stabilite conform alin. (12) nu sunt realizate, Corpul va restitui ordonatorului principal de credite la finele anului sumele neutilizate, conform prevederilor legale."

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemneaza:
---------------
Viceprim-ministru, ministrul
administratiei si internelor,
Dan Nica
Ministrul finantelor publice,
Gheorghe Pogea

Niciun comentariu: