marți, 9 martie 2010

Ordinul MJLC nr. 606/2010 - aprobarea Regulamentului privind atestarea titlului oficial de calificare in profesia de consilier juridic

Ordinul MJLC nr. 606/2010 - aprobarea Regulamentului privind atestarea titlului oficial de calificare in profesia de consilier juridic, obtinut in Romania
Ordinul Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti nr. 606/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind atestarea titlului oficial de calificare in profesia de consilier juridic, obtinut in Romania, si a experientei in profesie dobandite in Romania de catre cetatenii romani sau cetatenii unui alt stat membru al Uniunii Europene ori apartinand Spatiului Economic European, in vederea admiterii si practicarii acesteia in celelalte state membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 140, din 3 martie 2010.


Avand in vedere dispozitiile art. 1 alin. (2), art. 3 si 36 din Legea nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul art. 13 din Hotararea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul justitiei emite urmatorul ordin:
Art. 1. — Se aproba Regulamentul privind atestarea titlului oficial de calificare in profesia de consilier juridic, obtinut in Romania, si a experientei in profesie dobandite in Romania de catre cetatenii romani sau cetatenii unui alt stat membru al Uniunii Europene ori apartinand Spatiului Economic European, in vederea admiterii si practicarii acesteia in celelalte state membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
Art. 2. — Directia servicii conexe va duce la indeplinire dispozitiile prezentului ordin.
Art. 3. — Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


p. Ministrul justitiei,
Rodica Constantinovici,
secretar de stat
Bucuresti, 23 februarie 2010.
Nr. 606/C.

ANEXA
Regulament privind atestarea titlului oficial de calificare in profesia de consilier juridic, obtinut in Romania, si a experientei in profesie dobandite in Romania de catre cetatenii romani sau cetatenii unui alt stat membru al Uniunii Europene ori apartinand Spatiului Economic European, in vederea admiterii si practicarii acesteia in celelalte state membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European

Art. 1. — In vederea accesului sau exercitarii profesiei de consilier juridic sau a unei alte profesii similare celei de consilier juridic intr-un stat membru al Uniunii Europene ori apartinand Spatiului Economic European, cetatenii romani ori cetatenii unui alt stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, detinatori ai acestui titlu oficial de calificare, vor adresa o cerere Ministerului Justitiei — Directia servicii conexe, prin care vor solicita eliberarea unei adeverinte din care sa rezulte calificarea profesionala de consilier juridic si exercitarea acestei profesii in Romania in decursul unei perioade de timp.
Art. 2. — Cererea va fi insotita de urmatoarele acte:
a) copia actului de identitate din care rezulta cetatenia romana sau cetatenia unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori apartinand Spatiului Economic European;
b) copia legalizata a diplomei de licenta in domeniul drept, eliberata de o institutie de invatamant superior acreditata in Romania;
c) copia legalizata a cartii de munca sau adeverinta eliberata de angajator, conform anexei nr. 1, din care sa rezulte ca solicitantul a exercitat profesia de consilier juridic pe teritoriul Romaniei. Responsabilitatea pentru autenticitatea si legalitatea datelor inscrise in copia cartii de munca sau in adeverinta apartine angajatorului.
Art. 3. — Ministerul Justitiei — Directia servicii conexe elibereaza o adeverinta, conform anexei nr. 2, care atesta calificarea de consilier juridic in Romania si experienta dobandita de solicitant in aceasta profesie in Romania, in vederea admiterii si practicarii acestei profesii in alte state membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European.
Art. 4. — Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul regulament.

Niciun comentariu: