marți, 2 martie 2010

Reglementarea unor masuri in domeniul muncii si asigurarilor sociale

Proiectul de lege are ca obiect reglementarea unor masuri in domeniul muncii si asigurarilor sociale, prin modificarea unor prevederi din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, Legea nr.188/1999 privind statutul functionarilor publici si Legea nr.53/2003 – Codul muncii, in sensul limitarii termenelor pentru depunerea cererii de pensionare la casa teritoriala de pensii in a carei raza teritoriala se afla domiciliul asiguratului.

Potrivit initiatorilor proiectului de lege, actualele reglementari creeaza posibilitatea mentinerii in activitate a categoriilor de persoane, atat functionari publici, cat si personal contractual, care indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru obtinerea unei pensii pentru limita de varsta, datorita termenelor destul de generoase pentru depunerea cererilor si de eliberare a deciziilor de pensii.

In opinia acestora, astfel se creeaza premisa cumulului pensiei cu veniturile salariale, angajatorul fiind in imposibilitatea de a actiona in sensul incetarii raportului de serviciu, respectiv a raportului de munca.

Noile reglementari vizeaza limitarea termenelor existente in sensul restrangerii acestora, respective creeaza posibilitatea angajatorului de a lua masurile legale in vederea incetarii raportului de munca la data indeplinirii conditiilor prevazute de lege pentru obtinerea unei pensii pentru limita de varsta.

Potrivit noii legi, asiguratii care indeplinesc conditiile prevazute de prezenta lege pentru obtinerea unei pensii pentru limita de varsta, cu exceptia pensiei anticipate si a pensiei anticipate partiale, isi pot continua activitatea numai cu acordul angajatorului, in conditiile legii.

Cererea de pensionare, impreuna cu actele care dovedesc indeplinirea conditiilor prevazute de prezenta lege se depun de solicitant sau, dupa caz, de angajator, la casa teritoriala de pensii in raza careia se afla domiciliul solicitantului, cu 30 de zile calendaristice inainte de data indeplinirii conditiilor de pensionare, prevazute de lege.

Drepturile de pensie pentru limita de varsta se vor plati de la data indeplinirii conditiilor de pensionare, prevazute de lege daca cererea a fost depusa cu 30 de zile calendaristice inainte de data indeplinirii acestor conditii.

Se considera depuse in termen, cererile de pensionare inregistrate in intervalul cuprins intre data indeplinirii conditiilor de pensionare si cea de-a 30-a zi calendaristica anterioara acestei date.

Cererile de pensionare inregistrate pana la data intrarii in vigoare a legii se vor solutiona conform normelor legale in vigoare la data inregistrarii cererilor.

Niciun comentariu: