marți, 13 iulie 2010

Eliberarea pasaportului

Pasapoartele se elibereaza de catre Ministerul Administratiei si Internelor, prin serviciile publice comunitare judetene si al municipiului Bucuresti pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple (din cadrul prefecturilor judetene si a municipiului Bucuresti) la cerere cetatenilor romani care indeplinesc conditiile prevazute de lege si nu se afla in una dintre situatiile de suspendare a dreptului de a calatori in strainatate.

Cererile pentru eliberarea pasapoartelor simple se depun personal de catre solicitanti, in tara, la serviciile publice comunitare pentru evidenta persoanelor ori la serviciile publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple in a caror raza de competenta au domiciliul sau, dupa caz, resedinta, iar in strainatate, la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei.

In cazul in care, din motive obiective, solicitantul pasaportului simplu nu se poate prezenta la serviciul public comunitar pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple de la domiciliu sau resedinta, cererile pentru eliberarea pasapoartelor simple pot fi depuse la cel mai apropiat serviciu public comunitar pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple.

Costul pasaportului

Eliberarea unui pasaport simplu electronic costa 244 de lei + TVA, la care se adauga o suma de 32 de lei reprezentand taxa consulara.

Eliberarea unui pasaport simplu temporar este de 84 de lei + TVA, la care se adauga taxa consulara de 32 de lei.

Taxele se achita la unitatile locale specializate.

Pasapoartele se elibereaza personal posesorilor acestora sau, pentru anumite situatii de exceptie, prin intermediul Misiunilor Diplomatice ale Romaniei din strainatate.

Pasaportul simplu electronic se elibereaza in termen de 30 de zile lucratoare.

Valabilitatea pasaportului electronic este de 5 ani. Insa, pentru minorii cu varsta sub 6 ani, valabilitatea acestuia este de 3 ani.

Pasapoartele simple raman valabile pana la expirare. Potrivit Legii nr. 258/2010, termenele de valabilitate ale pasapoartelor simple sunt de:
- 3 ani pentru persoanele care nu au implinit 14 ani;
- 5 ani pentru persoanele cu varsta cuprinsa intre 14 si 25 de ani;
- 10 ani pentru persoanele care au implinit varsta de 25 de ani.

Pasapoartele elctoronice contin un cip care include datele personale existente in fila informatizata: nume, prenume, data nasterii, codul numeric personal, termenul de valabilitate al documentului, organul emitent, cetatenia.

De asemenea, acesta contine imaginea faciala si impresiunile digitale a 2 degete pereche de la ambele maini, cu exceptia minorilor cu varsta sub 6 ani si persoanelor pentru care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibila.

Fata de pasapoartele vechi, care raman valabile pana la expirare si care contin 32 elemente de siguranta, pasapoartele electronice contin 50 elemente de siguranta.

Directia Generala de Pasapoarte enumara ca elemente de noutate: introducerea elementelor biometrice in cip, iar cipul este introdus intr-o pagina de policarbonat care asigura protectia si securitatea acestuia, garantand totodata autenticitatea, integritatea si confidentialitatea datelor, stema Romaniei in tehnologie intaglio, pagina din policarbonat - continand datele de identificare ale titularului si cipul - pozitionata intre coperta intai (interioara) si pagina 1, pagina 1 cu fotografia in umbra a titularului realizata prin imprimare inkjet, fotografia titularului gravata laser si fotografia in umbra realizata prin perforatie cu laser, numarul pasaportului perforat prin paginile 1-32, inclusiv in coperta a doua, iar in pagina din policarbonat gravat laser, datele informatizate citibile optic (MRZ), banda heliogravata in coperta 1, hartia utilizata cuprinde filigrane in 3 tonuri, firul de brosare este protejat prin modalitatea de coasere, este introdus in coperta insemnul “Uniunea Europeana”, insemnul distinctiv pentru pasaport electronic.

Acte necesare pentru eliberarea pasaportului electronic:
• cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau, dupa caz, buletinul de identitate, aflate in termen de valabilitate, in original. Cartea de identitate provizorie poate fi acceptata doar daca este insotita de certificatul de nastere, in original.
• pasaportul anterior, daca acesta exista;
• dovada achitarii taxelor si tarifelor de emitere a pasaportului simplu electronic sau a pasaportului simplu temporar, completate pe numele titularului, in original;

La preluarea imaginii faciale, solicitantul nu trebuie sa aiba capul acoperit, ochii inchisi ori sa poarte ochelari, iar expresia feţei acestuia trebuie sa reprezinte o stare comuna. Prin exceptie, preluarea imaginii faciale se poate realiza cu capul acoperit, pentru motive religioase, cu conditia ca fata titularului, de la baza barbiei si pana la frunte, sa fie vizibila in mod clar si fara umbre de lumina.
De asemenea, cand din motive medicale este imperios necesar, imaginea faciala poate fi preluata si cu ochelari.
Pasaportul simplu temporar are valabilitatea de 12 luni si se elibereaza in termen de cel mult 3 zile lucratoare, in urmatoarele situatii:
- pentru persoanele care nu dispun de timpul necesar pentru eliberarea unui pasaport simplu electronic;
- in cazul in care titularul declara in scris ca urmeaza sa calatoreasca in state in care exista stare de beligeranta ori conflict diplomatic si are aplicata in pasaportul simplu sau in pasaportul simplu electronic o stampila ori o viza eliberata de statul cu care tara in care calatoreste se afla in conflict;
- cand titularul detine pasaport simplu sau pasaport simplu electronic care contine vize valabile, dar filele au fost epuizate;
- cand titularul a depus pasaportul simplu sau pasaportul simplu electronic pentru obtinerea unor vize si trebuie sa calatoreasca urgent in strainatate;
- cand minorul urmeaza sa se deplaseze in strainatate pentru studii, concursuri oficiale, pentru a urma un tratament medical fara de care viata ii este pusa in pericol si nu exista timpul necesar pt.obtinerea acordului celuilalt parinte;

Pentru eliberarea pasaportului simplu temporar in oricare din situatiile mentionate mai sus se percepe tariful suplimentar de 100 lei prevazut de Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate.

Cererile de eliberare a pasapoartelor simple electronice si a pasapoartelor simple temporare se depun si se tiparesc automat in momentul depunerii documentelor la ghiseu.

Acte necesare pentru eliberarea pasaportului simplu temporar:
• cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau, dupa caz, buletinul de identitate, aflate in termen de valabilitate, in original. Cartea de identitate provizorie poate fi acceptata doar daca este insotita de certificatul de nastere, in original.
• pasaportul anterior, daca acesta exista;
• dovada achitarii taxelor si tarifelor de emitere a pasaportului simplu electronic sau a pasaportului simplu temporar, completate pe numele titularului, in original;

Eliberarea pasaportului

Pasaportul se ridica de catre titular sau in cazul minorului care nu a implinit varsta de 14 ani de persoana care a depus cererea ori de persoana imputernicita de parinti printr-o procura speciala autentificata in tara de notarul public, iar in strainatate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei ori in fata autoritatilor straine, acestea din urma trebuind sa indeplineasca conditiile de supralegalizare prevazute de lege sau sa aiba aplicata apostila conform Conventiei cu privire la suprimarea cerintei supralegalizarii actelor oficiale straine, adoptata la Haga la 5 octombrie 1961. Sunt scutite de supralegalizare, apostilare sau de orice alta formalitate, procurile eliberate de autoritaţile statelor cu care Romania a incheiat tratate de asistenţa juridica.

Procurile autentificate vor fi prezentate in original, iar cele incheiate de autoritatile straine vor fi insoţite si de o traducere legalizata.
La eliberarea pasaportului simplu electronic, a pasaportului simplu temporar si a pasaportului simplu va fi prezentat un document de identitate valabil.

In cazul minorului care nu a implinit varsta de 14 ani, persoana care ridica pasaportul acestuia va prezenta alaturi de documentul de identitate valabil si certificatul de nastere al minorului, in original.

Minorul care a implinit varsta de 14 ani ridica pasaportul in baza unui document de identitate valabil.

Titularul documentului de calatorie sau, dupa caz, parintii minorilor cu varsta sub 14 ani, reprezentantii legali sau, insotitorii acestora, au obligatia de a nu folosi documentul de calatorie cand au intervenit modificari privind datele de identificare ale titularului ori schimbari majore in fizionomia acestuia.

Pierderea documentelor de calatorie se declara de titular, de parintii minorului care nu a implinit 14 ani, de reprezentantii legali sau de catre insotitorii minorilor cand acestia se deplaseaza in strainatate, in termen de 48 de ore de la producerea evenimentului la cea mai apropiata unitate de politie sau la orice serviciu public comunitar pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple ori la Directia Generala de Pasapoarte iar in strainatate la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei.
Distrugerea documentului de calatorie se declara de catre titular sau, dupa caz, de catre parintii acestuia, reprezentantii legali sau de catre insotitorii acestuia, la autoritatea competenta, cu ocazia solicitarii eliberarii unui nou pasaport. In acest caz este necesar sa fie prezentate fragmente din pasaportul deteriorat/distrus care sa permita identificarea acestuia.
Furtul documentului de calatorie se declara de catre titular sau, dupa caz, de catre parintii acestuia, reprezentantii legali sau de catre insotitorii acestuia de indata, la cea mai apropiata unitate de politie din tara sau, dupa caz, de pe teritoriul statului in care s-a produs evenimentul, solicitand eliberarea unei adeverinte care sa ateste declararea evenimentului respectiv.

Niciun comentariu: